Мозаїка "Рух" Галини Зубченко та Григорія Пришедька (Київ)

Онлайнові курси з цифрової української філології 2024

Січень - червень 2024
Мозаїка "Рух" Галини Зубченко та Григорія Пришедька (Київ)
Foto: Rasal Hague (via Wikimedia)

Онлайнові курси з цифрової української філології: весняний семестр 2024

 • Програма розрахована на студентів українських університетів — бакалаврів і магістрів, які цікавляться прикладними аспектами лінгвістики та сучасними проблемами літературознавства. Аспіранти можуть бути вільними слухачами, але не можуть подаватися на стипендію.
 • Ви можете обрати 1-2 курси. Щоб подати заявку на участь, необхідно заповнити аплікаційну форму, долучивши мотиваційний лист та документ, що підтверджує ваш статус студента: студентський квиток або в разі його відсутності (якщо ви ВПО із зони бойових дій) довідку з деканату.
 • Кожний курс оцінюється в кредитах ECTS. Після успішного завершення курсу ви отримаєте сертифікат, що може бути підставою для перезарахування дисципліни у вашому університеті.
 • Перерву в навчанні чи канікули не передбачено. Ви можете відмовитися від одного з двох обраних курсів протягом першого тижня навчання.

Cтипендії

 • Програма надає можливість отримати одну з 44 стипендій по 800 євро (22 місця на семестр).
 • Ці стипендії будуть надані насамперед студентам із прифронтових зон, внутрішнім переселенцям або тим, хто перебуває в матеріальній скруті через війну. На підтвердження цього необхідно долучити відповідний документ (довідка переселенцяExterner Link чи документ, що може підтвердити матеріальну скруту, втрату житла через бойові дії, загибель рідних на війні, інвалідність тощо).
 • Ми залишаємо за собою право попросити у вас додаткові документи або подальші пояснення, щоб підтвердити ваше право на отримання стипендії.
 • Стипендію буде нараховано в кінці курсу за результатами навчання на всіх обраних курсах. У разі негативних результатів навчання стипендію буде скасовано. Гроші будуть перераховані на банківський рахунок, виплата готівкою неможлива.

Важливі дати

 • Кінцевий термін подання заявки до 1 лютого 2024
  • Ми просимо подати заявку раніше, щоб ми могли швидко її опрацювати та в разі потреби попросити вас надати додаткові документи
 • Рішення про зарахування на курс(и) буде ухвалено 2 лютого 2024 
  • Рішення про зарахування на курси, що починаються 12 - 19 лютого, буде до 10 лютого 2024
 • Рішення про призначення стипендії буде ухвалено до 20 лютого 2024

Форма заявки

Електронна пошта для питань або зауважень

Курси весняного семестру 2024 року 

 • Поглиблений Python для філологів (для тих, хто має досвід програмування!)

  Мета курсу – сформувати знання про попередню обробку та трансформацію текстових даних для подальшої автоматизації розв’язування задач комп’ютерної лінгвістики, проаналізувати можливості бібліотек обробки великих даних за допомогою засобів Python та визначити можливість використання методів машинного навчання для лінгвістичної обробки корпусів текстів.

  Завдання курсу – закріпити навички програмування мовою Python та сформувати уявлення про використання інструментів Python для роботи з наборами даних (корпусами), базами даних та веб-сайтами. Курс також спрямований на ознайомлення з поняттям «машинне навчання» на основі використання бібліотек Python для роботи з даними. Передбачається розглянути використання регулярних виразів для спрощення роботи з текстовою інформацією,  бібліотек sqlite3, DataFrame, фреймворку Django. Студенти навчаться ефективно обробляти, візуалізувати та аналізувати дані, створювати програми на Python для роботи з даними.

  Мінімальні вимоги до слухачів курсу: знання типів даних та основного синтаксису мови програмування, вміння писати простий код мовою Python з використанням змінних, розгалужень в програмному коді, циклів та функцій. Перевагою буде сертифікат з курсу «Python для філологів» або іншого аналогічного курсу.

    • Мова викладання – українська
    • Викладач: к.т.н. Надія Бабкова (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») 
    • Початок курсу: 12 лютого 2024
    • Тривалість курсу: 12 тижнів
    • Повний силабус курсуExterner Link

  Обсяг навчального навантаження:

  • Лекції: 24 ак. год.
  • Практичні заняття: 24  ак. год.
  • Самостійне навчання: 72 год.
  • ECTS кредити: 4
 • Математична та комп'ютерна лінгвістика (для тих, хто має досвід програмування!)

  Мета курсу – озброїти лінгвістів найсучаснішими технологічними підходами та наборами інструментів, а також порадити їм найкращі методики для виконання систематичного дослідження та аналізу текстових даних.

  Завдання курсу – навчити студентів використовувати алгоритми обробки природної мови та типові pipelines аналізу текстових даних. Здобувачі отримають практичний досвід попередньої обробки та нормалізації тексту, візуалізації текстових даних, для проведення структурного аналізу початково необроблених даних за допомогою бібліотеки NLTK. Теми курсу, приклади та практичні завдання охоплюють українську та англійську мови.

  Мінімальні вимоги до слухачів курсу: знання типів даних та основного синтаксису мови програмування, вміння писати простий код мовою Python з використанням змінних, розгалужень у програмному коді, циклів та функцій. Перевагою буде сертифікат з курсу «Python для філологів» або іншого аналогічного курсу.

      • Мова викладання – українська
      • Викладачі: д. т. н. Ніна Хайрова (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»), к. т. н. Надія Бабкова (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)
      • Початок курсу: 5 лютого 2024
      • Тривалість курсу: 16 тижнів
      • Повний силабус курсуExterner Link

  Обсяг навчального навантаження:

  • Лекції: 32 ак. год.
  • Практичні заняття: 32  ак. год.
  • Самостійне навчання: 56 год.
  • ECTS кредити: 4
 • Основи квантитативної лінгвістики для філологів

  Мета курсу – сформувати знання щодо застосування основних квантитативних (кількісних) методів у філології: мовознавстві та літературознавстві, лінгвістичній експертизі, стилометрії, криміналістичній, соціо-, когнітивній та історичній лінгвістиці, лінгводидактиці та оволодінні іноземною мовою, етнолінгвістиці, фольклористиці, діалектології, а також у культурології, гендерних дослідженнях тощо.

  Завдання курсу:

  1. осмислити карколомний кількісний поворот у лінгвістиці: протягом останніх 20 років у світовій лінгвістиці частка кількісно- статистичних методів неухильно зростає, а частка якісного підходу різко зменшується (Kortmann 2021);
  2. дати студентам уявлення про те, як покращити якість своїх досліджень, застосовуючи основні кількісні інструменти, і таким чином зробити молоде покоління більш конкурентоспроможним в міжнародній галузі досліджень;
  3. проаналізувати основні статистичні інструменти існуючих текстових корпусів, програм Sketch Engine, Stylo, графіків CQL, Word, Excel тощо та сформувати навички їх використання; навчитися візуалізувати текстові дані;
  4. з’ясувати роль квантитативного опису мови і тексту, а також визначити місце цієї галузі серед цифрових гуманітарних наук;
  5. показати значення основоположних кількісних понять (частота, відносна частота та порівняння; нормалізація, ключові слова, співрозміщення вимірювань, багатовимірний аналіз тощо) та їхнє значення в гуманітарних галузях, згаданих вище.

  Практичні заняття передбачають використання корпусних та інших цифрових технологій, формат академічної дискусії, командну роботу, соціолінгвістичний експеримент, укладання частотного словника, кількісний аналіз мови та тексту, які разом із підсумковим проєктом і есе визначають успішність роботи студентів за семестр.

  Мінімальні вимоги до слухачів: базові теоретичні знання з мовознавства (вивчили "Вступ до мовознавства" або "Вступ до прикладної лінгвістики") дуже бажані, але все ж не обов’язкові для успішного проходження курсу. Запрошуємо також студентів дотичних до мовознавства спеціальностей: літературознавства, лінгводидактики, фольклористики, діалектології, культурології, гендерних студій тощо.

  • Мова викладання: українська
  • Викладач: д. філол. н. Соломія Бук (Львівський національний університет ім. І. Франка)
  • Початок курсу: 12 лютого 2024
  • Тривалість курсу: 8 тижнів
  • Повний силабус курсуExterner Link

  Орієнтовний розклад:

  • Лекції: пн 18:10 (12.02, 19.02, 26.02, 04.03, 11.03, 18.03, 25.03, 01.04)
  • Практичні: пн 19:40 і чт 18:10 (12.02, 15.02, 19.02, 22.02, 26.02, 29.02, 04.03, 07.03, 11.03, 14.03, 18.03, 21.03, 25.03, 01.04, 04.04, 11.04)

  Обсяг навчального навантаження:

  • Лекції: 16 ак. год.
  • Практичні заняття: 32  ак. год.
  • Самостійне навчання: 42 год.
  • ECTS кредити: 3
 • Корпусна лінгвістика

  Курс є вступом до корпусної лінгвістики – розділу прикладної лінгвістики, присвяченого проблемам створення та організації великих колекцій текстів – корпусів, а також дослідженням мови на основі таких колекцій. У межах курсу основна увага приділяється корпусам української мови, зокрема ГРАК, його вдосконаленню та роботі з ним. Під час курсу студенти візьмуть участь у наповненні та анотуванні ГРАК, опанують пошукову програму Sketch Engine, програму для граматичного аналізу українського тексту Nlp-uk, програму для створення паралельних корпусів InterText, навчаться аналізувати корпусні дані та проводити власні корпусні дослідження.

  У межах курсу студенти отримають знання про корпуси української мови та інших мов, навчаться застосовувати функціональні можливості корпусів для вирішення конкретних дослідницьких завдань, працювати з основними корпусними інструментами, самостійно створювати одномовні й паралельні корпуси.

  Мінімальні вимоги до слухачів: для успішного проходження курсу необхідні базові знання з української граматики та лексикології, загального мовознавства, рівень англійської мови А2+.

  • Мова викладання – українська.
  • Викладач: к. філол. н. Марія Шведова (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)
  • Початок курсу: 12 лютого 2024 
  • Тривалість курсу: 13 тижнів
  • Повний силабус курсуExterner Link

  Обсяг навчального навантаження:

  • Лекції: 24 ак. год.
  • Практичні заняття: 24 ак. год.
  • Самостійне навчання: 42 год.
  • ECTS кредити: 3
 • Соціолінгвістика

  Мета курсу – дати учасникам системне розуміння соціального та політичного впливу на розвиток і використання мов.  У межах курсу буде розглянуто українську та інші мови, їхні різновиди, виявлено як спільні тенденції, так і унікальні риси в них. Студенти дізнаються про таке важливе поняття, як мовний стандарт, та дослідять, скільки стандартів може мати мова. Крім того, студенти вивчатимуть, як мовні контакти впливають на розвиток і зміну конкретної мови. Вони розглянуть специфіку спілкування в багатомовному середовищі: які мовні засоби обирають люди для вираження своїх думок у конкретній комунікативній ситуації і чому. Студенти матимуть змогу дослідити соціолінгвістичні явища на основі корпусів, зокрема умови перемикання з однієї мови на іншу.

  Кожен студент матиме можливість виконати домашнє завдання та дослідницький проєкт для мови (мов) на свій вибір.

  Мінімальні вимоги до слухачів: для успішного проходження курсу необхідні базові знання з української граматики та лексикології, загального мовознавства, історії та культури України, рівень англійської мови А2+.

  • Мова викладання – українська
  • Викладач: к. філол. н. Марія Шведова (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)
  • Початок курсу: 19 лютого 2024
  • Тривалість курсу: 13 тижнів
  • Повний силабус курсуExterner Link

  Обсяг навчального навантаження:

  • Лекції: 24 ак. год.
  • Практичні заняття: 24 ак. год.
  • Самостійне навчання: 42 год.
  • ECTS кредити: 3
 • Діалекти в епоху комп’ютерних технологій

  Курс знайомить слухачів з особливостями українського діалектного простору,  роллю діалектів у становленні й функціонуванні літературної мови, сучасними методами збереження й опрацювання діалектної інформації. Курс допоможе сформувати уявлення про діалектну мову як одну з форм національної мови, діалект як основний маркер локальної ідентичності, цінність діалектних даних для досліджень з історії мови, етнолінгвістики, етнографії тощо. Під час курсу студенти ознайомляться з діалектними атласами, хрестоматіями, словниками, матимуть змогу послухати аудіозаписи з різних діалектних територій, навчаться виявляти в текстах діалектні одиниці й аналізувати їх крізь призму історії української мови та сучасної літературної мови. У межах курсу студенти опанують сучасні принципи та інструменти оцифрування діалектних матеріалів, долучаться до проєкту Corpus of Ukrainian Dialects.

  Мінімальні вимоги до слухачів: курс розрахований на філологів, які вже мають мінімальну теоретичну підготовку (вивчали "Вступ до мовознавства", "Вступ до фонетики" і/або "Вступ до слов'янської філології").

  • Мова викладання – українська
  • Викладач: к. філол. н. Людмила Дика (Національний університет «Києво-Могилянська академія»)
  • Початок курсу: 5 лютого 2024
  • Тривалість курсу: 10 тижнів
  • Повний силабус курсуExterner Link

  Обсяг навчального навантаження:

  • Лекції: 24 ак. год.
  • Практичні заняття: 16 ак. год.
  • Самостійне навчання: 50 год.
  • ECTS кредити: 3
 • Сучасна українська література. Автори, жанри, тренди

  Оновлений курс «Сучасна українська література. Автори, жанри, тренди» (конверсаторій) – це читацький курс, метою якого є ознайомити студентів із ключовими персоналіями, жанрами і художніми тенденціями в новітній українській літературі. Він дає можливість навчитися говорити про сучасну літературу та інтерпретувати її тексти, які презентують різні жанри і стилі, рефлексувати про актуальні проблеми українського письменства та культури в контексті російсько-української війни. Навчальний курс зорієнтує в розмаїтті актуальної літератури, розвине вміння глибокого і вдумливого читання творів, навички літературного аналізу, розуміння місця літератури в сучасному світі, удосконалить художній смак. Студентам пропонуємо вивчати твори Сергія Жадана, Оксани Забужко, Тараса Прохаська, Софії Андрухович, Катерини Калитко, Ірени Карпи, Любка Дереша, Макса Кідрука, Ілларіона Павлюка та інших популярних і відомих українських авторів.

  Мінімальні вимоги до слухачів: курс розрахований на студентів, які мають базові теоретичні знання з літературознавства (вивчили «Вступ до літературознавства» або «Основи теорії літератури»).

  • Мова викладання – українська
  • Викладачі: к. філол. н. Тетяна Трофименко (Харківський літературний музей, Український вільний університет у Мюнхені), к. філол. н. Остап Сливинський (Український католицький університет, м. Львів), д. філол. н. Софія Філоненко (Український католицький університет, м. Львів)
  • Початок курсу: 5 лютого 2024 року
  • Тривалість курсу: 13 тижнів
  • Повний силабус курсуExterner Link

  Обсяг навчального навантаження:

  • Лекції: 24 ак. год.
  • Практичні заняття: 18 ак. год.
  • Самостійне навчання: 48 год.
  • ECTS кредити: 3

Проєкт фінансується та підтримується: